ραδιοταξί Ελλας - διαγωνισμός Χριστουγέννων


Όροι Διαγωνισμού – Κλήρωσης

Δωροθέτης Διοργανώτρια: ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΕΛΛΑΣ 

H εταιρία με την επωνυμία “ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΕΛΛΑΣ  ”, η οποία εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής Τατοίου  92 Τ.Κ. 144 52 ΤΗΛ.18180 εφεξής καλουμένη ως «Δωροθέτης Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί με κλήρωση, που θα διεξαχθεί στην ανωτέρω έδρα από το εποπτικό συμβούλιο  του Ραδιοταξί Ελλάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ραδιοταξί Ελλάς - Αιμοδοσία

Ευχαριστούμε την μονάδα αιμοδοσίας και τα μέλη του συνεταιρισμού που προσήλθαν στην αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ραδιοταξί Ελλάς στηρίζοντας την προσπάθεια για να δημιουργηθεί τράπεζα αίματος με σκοπό να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από αίμα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Όροι Διαγωνισμού – Κλήρωσης

Δωροθέτης Διοργανώτρια: ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΕΛΛΑΣ 

H εταιρία με την επωνυμία “ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΕΛΛΑΣ  ”, η οποία εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής Τατοίου  92 Τ.Κ. 144 52 ΤΗΛ.18180 εφεξής καλουμένη ως «Δωροθέτης Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί με κλήρωση, που θα διεξαχθεί στην ανωτέρω έδρα από το εποπτικό συμβούλιο  του Ραδιοταξί Ελλάς.

Read More