ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΑΜΟΥΣ

bride in Radiotaxi Hellas

Καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας μας, σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας παρέχουμε για το γάμο σας στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σας.

Μίσθωση αυτοκινήτου της επιλογής σας.

Μεταφορά των συγγενών στον τόπο τέλεσης του γάμου και του γλεντιού, (αίθουσα εκδηλώσεων) καθώς και επιστροφή στο τόπο κατοικίας τους.