ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΟ 13% ΣΤΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΤΩΝ ΤΑΞΙ

Ραδιοταξί HELLAS

Τι αναφέρει εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

Η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% θα ισχύει και στο κόμιστρο των ταξί, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο διευκρινίζεται, ότι στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% για υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και αποσκευών, εντάσσονται και τα ταξί. Σημειώνεται δε, ότι η μείωση ισχύει από 1η Ιουνίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

 

Ειδικότερα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει:

«Με την παρούσα Εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η εκτέλεση διαδρομών με Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 του ν.4690/2020, με την περίπτ. γ’ της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιείται το Κεφάλαιο Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α ‘ 248), και ορίζεται ότι η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους εντάσσεται στις υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή 13% Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)».

Πηγή: https://www.news.gr/

30

 Χρόνια Εμπειρίας

700

 Διαθέσιμα Ταξί

365

Ημέρες κοντά σας

4500

 Τηλ. κλήσεις την ημέρα